عکس دوره

فهرست برندگان قرعه کشی شهریور سال 1401

به پاس شرکت در نظرسنجی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران حوزه سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این هدیه (10 گیگ اینترنت رایگان) به قید قرعه تقدیم شما می گردد.
تصویر جایزه
شماره تماس سرویس
9358***049
به پاس شرکت در نظرسنجی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران حوزه سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این هدیه (10 گیگ اینترنت رایگان) به قید قرعه تقدیم شما می گردد.
تصویر جایزه
شماره تماس سرویس
9124***266